Strona główna

Aktualności

 • Warszawski Chór Chłopięcy w naszej szkole

  14 listopada 2022r.w ramach realizacji projektu szkolnego ,,Świętujemy Niepodległość” w naszej szkole odbył się Koncert Patriotyczny w wykonaniu Warszawskiego Chóru Chłopięcego pod batutą dr. Jakuba Hutka. Pomysłodawcą i organizatorem koncertu była Pani Agnieszka Komosińska. Patronat nad wydarzeniem objęła Burmistrz Miasta Kobyłka Pani Edyta Zbieć. Występ rozpoczął się wykonaniem przez chór hymnu narodowego. Następnie wysłuchaliśmy pieśni z różnych okresów historii Polski. Na bis chór wykonał utwór zespołu Mazowsze pt. „Cyt,cyt”. Koncert bardzo podobał się uczniom, nauczycielom i zebranym gościom, o czym świadczyły gromkie brawa.

  Opracowała
  Iwona Głozak

 • Dzień Tolerancji

  Wychowanie w naszej szkole zmierza do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw, wpieranie rozwoju emocjonalnego i społecznego uczniów.

  W dniu 16 listopada obchodzimy Dzień Tolerancji - Święto ustanowione przez UNESCO w 1995 roku, mające na celu promowanie szacunku, akceptacji i uznania bogactwa różnorodności kultur na świecie. Jest to odpowiedź na rosnącą falę nietolerancji.

  W związku z tym w ramach podejmowania działań profilaktycznych wspierających kondycję psychiczną uczniów, podczas zajęć terapeutycznych z dziećmi objętymi pomocą psychologiczno-pedagogiczną, Panie Magdalena Wertejuk i Edyta Sztobryn przygotowały i przeprowadziły zajęcia tematyczne. 

 • Międzynarodowy dzień przeciwko przemocy i nękaniu w szkole

  Międzynarodowy dzień przeciwko przemocy i nękaniu, w tym cybernękaniu w szkole 3 listopada 2022r.

  Obchody Dnia odbywają się co roku, w pierwszy czwartek listopada. Proklamując Dzień, UNESCO zwraca uwagę na fakt, że wszelkie formy przemocy w szkole stanowią naruszenie praw dzieci i młodzieży do edukacji, zdrowia oraz poczucia bezpieczeństwa.

  Według raportu UNESCO z 2019 r. (badania ogólnoświatowe), prawie co trzeci uczeń przynajmniej raz w ciągu miesiąca doświadczył w szkole nękania ze strony rówieśników. Jednocześnie systematycznie narasta zjawisko cyberprzemocy, a dowody wskazują na silny związek między nękaniem online i przez telefon komórkowy, a przemocą fizyczną. Większość uczniów, którzy są ofiarami cyberprzemocy, była wcześniej w szkole prześladowana fizycznie, a znaczny procent ofiar doświadczył obu form przemocy.

 • Profilaktyka jodowa

  W związku z wytycznymi Wojewody Mazowieckiego w sprawie wydawania dla mieszkańców preparatu jodu potasu nasza szkoła jest jednym z pięciu punktów w Kobyłce wydawania tabletek.
  Może to nastąpić po decyzji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W chwili obecnej są to działania prewencyjne.
  Gdyby sytuacja podawania preparatu zaistniała w trakcie zajęć szkolnych uczniowie muszą posiadać zgodę od Rodziców na jego podanie.
  W innej syutacji, gdyby zapadła decyzja MSWiA można będzie zgłosić się do szkoły po odbiór preparatu.

  Wykaz punktów i rejonów wydawania tabletek jodku potasu na terenie miasta Kobyłka

 • Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji

  "Przełamujemy bariery"

  Właśnie zakończyliśmy szczególny tydzień promujący świadomość społeczną na temat dysleksji.

  Terapeutki pedagogiczne pracujące w naszej szkole przygotowały i przekazały wychowawcom klas, dostosowane do wieku uczniów, prezentacje na temat dysleksji i jednego ze sławnych dyslektyków - Alberta Einsteina. Nauczyciele dostali też materiały do pracy w klasach, podczas zajęć lekcyjnych.

  W ramach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dzieci i młodzież miały okazję pracować na specjalnie przygotowanych kartach pracy nawiązujących tematycznie do barier jakie musiał pokonać i osiągnięć tego słynnego naukowca i noblisty.

  W świetlicy szkolnej Pani Paulina Charlak i Pani Magdalena Wertejuk ogłosiły konkurs  ortograficzno-recytatorski "Moja mała ortografia z H", którego rozstrzygnięcie nastąpi w tym miesiącu.

  Cieszymy się, z dużego zainteresowania tą akcją. Każdy może przełamać bariery, by osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości.

  mgr Edyta Sztobryn
  mgr Magdalena Wertejuk

 • W związku z obchodami Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego 10 października 2022r., zapraszamy rodziców i nauczycieli na spotkanie z Panią Bożeną Hrycan, lekarzem psychiatrą, specjalistą psychiatrii dzieci i młodzieży.

  Pani Hrycan pracowała jako psychiatra w Szpitalu Tworkowskim w Pruszkowie, od 2000 r. przez kilka kolejnych lat współpracowała z Ośrodkiem Oparcia Społecznego przy Warszawskim Towarzystwie Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi w Ząbkach k/Warszawy jako lekarz-terapeuta oraz członek zarządu, od kwietnia 2019 r. pracuje jako psychiatra dzieci i młodzieży w Dziecięcym Oddziale Psychiatrycznym szpitala w Józefowie, gdzie aktualnie pełni również funkcję zastępcy kierownika oddziału, w NZOZ Synapsis zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń depresyjnych, lękowych (nerwic), psychotycznych oraz związanych ze stresem u osób dorosłych, posiada doświadczenie w leczeniu osób zmagających się z przewlekłymi chorobami somatycznymi, w tym leczonych onkologicznie, które w przebiegu choroby doświadczają problemów i zaburzeń emocjonalnych, zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych dzieci od 10 r.ż. i młodzieży z zakresu: zaburzeń depresyjnych, lękowych, adaptacyjnych, zespołu nadpobudliwości psychoruchowej, całościowych zaburzeń rozwojowych, zachowań agresywnych i autoagresywnych, zaburzeń psychotycznych oraz zaburzeń więzi.

  Tematem spotkania będzie: "Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w wieku szkolnym".

  Termin wydarzenia 27 października 2022r. o godzinie 17.00 w dużej hali sportowej.

  Z poważaniem

  psycholog szkolny Hanna Buczyńska-Ciak
  pedagog szkolny Krzysztof Lewandowski

 • Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

  Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego -10 Października
  Uczyń zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie dla wszystkich globalnym priorytetem”

  W związku z kolejnymi obchodami Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego pragniemy przypomnieć Państwu o kilku najważniejszych czynnikach, które chronią zdrowie psychiczne dzieci i dorosłych.

  Należą do nich:
  - poczucie przynależności np. więź z rodziną, więź ze szkołą,
  - przyjazna, wspierająca atmosfera w rodzinie oraz pozytywny klimat szkoły
  - dobre relacje społeczne
  - wymaganie od dzieci odpowiedzialności i udzielania sobie wzajemnej pomocy
  - okazje do przeżycia sukcesu i rozpoznawania własnych osiągnięć
  - zdecydowana niezgoda na przemoc
  - dbałość o zdrowie fizyczne, prawidłowe nawyki żywieniowe, odpowiednia liczba godzin snu i wypoczynku, regularne ćwiczenia fizyczne stanowią ochronę przed stresem, ruch na powietrzu i zajęcia sportowe obniżają także poziom negatywnych emocji, takich jak lęk, gniew i smutek, chronią przed depresją.

 • Europejskie dni języków obcych

  26.09.2022 uczniowie i nauczyciele z Naszej szkoły włączyli się w odchody Europejskiego dnia języków obcych. W tym dniu uczniowie przygotowali przebrania, które upodobniły ich do uczniów innych narodowości.  Obchody tego dnia przyczyniły się do głębszego zastanowienia - dlaczego warto uczyć się języków obcych?

  Wielu uczniów wykonało piękne plakaty zachęcające do nauki języków a pani z Biblioteki Miejskiej prowadziła zajęcia na których dzieci zapoznawały się z bajkami w języku angielskim. Ten dzień to również ogromna sposobność do integracji różnych narodowości w naszym małym środowisku szkolnym.

 • SZKOŁY pełne TALENTÓW

  Szanowni Państwo,

  nasza szkoła bierze udział w akcji "SZKOŁY pełne TALENTÓW" organizowanej przez sieć sklepów Lidl.  Akcja polega na przekazaniu Talenciaków (specjalnych kuponów) na rzecz szkoły. Zebrane Talenciaki szkoła będzie mogła wymienić na nagrody.

  Aby otrzymać kupon - Talenciaka należy zrobić zakupy za min. 50zł (w tym przynajmniej 1 warzywo lub 1 owoc) w sklepie stacjonarnym Lidl. Przy kasie dostanie się kupon.

  Talenciaka można przekazać szkole na dwa sposoby:

  1) Wrzucić otrzymany kupon do specjalnego pudełka (z logiem akcji). Pudełka znajdują się: w dyżurce szkolnej i na półpiętrze w przedszkolu.

  2) Rejestrując kupon na stronie lidl.pl/Szkoły - należy odszukać naszą szkołę i aktywować Talenciaka wykorzystując kod numeryczny lub skanując unikalny kod QR.

  Dodatkowo każdy Talenciak przekazany szkole to los w Wielkiej Szkolnej Loterii, w której nagrodami są m.in. wyposażenie pracowni komputerowej, podłoga multimedialna, zestaw botów edukacyjnych.

  Talenciaki za zakupy można otrzymać do 13.11.2022.

  Zapraszamy do włączenia się w akcję i wspólnego zbierania Talenciaków dla naszej szkoły.