Sekretariat i administracja

 

ODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH nr 2

mgr inż. Urszula Gromelska

Pokój nr 118 (wejście przez sekretariat)

Poniedziałek godz. 15:30-16:30

Środa godz. 08:00 – 08:30  

 WICEDYREKTOR 

ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH nr 2
klasy IV-VIII

mgr Anna Kazanowska

Pokój nr 105

Wtorek godz. 09:00 – 09:30 

Czwartek godz. 15:30 – 16:30

WICEDYREKTOR 

ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH nr 2
klasy I-III

mgr Sylwia Kotowska

Pokój nr 105

Wtorek godz. 15:30 – 16:30 

Piątek godz. 08:00 – 08:30

WICEDYREKTOR  

ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH nr 2
ds. PRZEDSZKOLA

mgr Agnieszka Kosińska

Pokój nr 109

Wtorek godz. 07:30 - 08:30

Środa godz. 16:00 - 17:00

Z powodu epidemii COVID-19 od 1.09.2020 r. wszelkie sprawy załatwiane w sekretariacie szkolnym (typu: zaświadczenia, podania, prośby itp.) odbywać się będą za pośrednictwem:
  • kontaktu telefonicznego 22 786 10 26 wew. 11,
  • mail-a: beata.wygonowska@zsp2.kobylka.pl,
  • skrzynki podawczej znajdującej się w dyżurce szkolnej, (z której dokumenty będą pobierane po przejściu 2 dniowej kwarantanny),
  • Interesanci przyjmowani będą w godzinach 7:30-14:30 (po uprzednim uzgodnieniu wizyty z sekretariatem szkolnym).
W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w wyniku trwającego stanu epidemii w Polsce, w trosce o bezpieczeństwo dzieci i pracowników bezpośrednie wejście do szkoły (w tym sekretariatu) będzie ograniczone. Prosimy o wzięcie pod uwagę zmniejszenia osobistych wizyt w placówce i cierpliwość w oczekiwaniu na załatwienie sprawy. Termin załatwienia spraw w sekretariacie szkolnym może zostać wydłużony do 14 dni.

Starszy referent do spraw szkoły

mgr Beata Wygonowska

Pokój nr 116
Od poniedziałku do piątku
07:30 - 14:30
(godziny przyjęć interesantów)

 

GODZINY PRACY ADMINISTRACJI - telefon: (22) 786 10 26

 

KIEROWNIK OBIEKTÓW SPORTOWYCH  -  ANDRZEJ SZYPSZAK
wewnętrzyny 24

poniedziałek, środa, czwartek  07:00  -  15:00
wtorek i piątek  14:00  -  22:00

KIEROWNIK GOSPODARCZY - mgr inż. HANNA PLASOTA
wewnętrzyny 15

od poniedziałeku do piątku  07:30  -  15:30

STARSZY REFERENT DO SPRAW SZKOŁY  -  mgr BEATA WYGONOWSKA
wewnętrzny 11

od poniedziałku do piątku  07:30  -  15:30 (godziny przyjęć interesantów)

 

Dział księgowości

GŁÓWNY KSIĘGOWY  -  mgr Grzegorz Skłodowski
wewnętrzny 13

od poniedziałku do piątku  07:30  -  15:30

SPECJALISTA DO SPRAW PŁAC  HANNA ZIÓŁKOWSKA
wewnętrzny 19

od poniedziałku do piątku  07:30  -  15:30

Dział kadr

SAMODZIELNY REFERENT DO SPRAW KADR  - mgr URSZULA BARTOSZEWSKA
wewnętrzny 18

od poniedziałku do piątku  07:30  -  15:30